bm

Laporan Penilaian Impak Perlu Didedahkan Kepada Umum Demi Tadbir Urus Yang Baik

Sahabat Alam Malaysia menyeru kepada kerajaan persekutuan dan agensi-agensi berkaitan supaya laporan-laporan penilaian impak seperti penilaian impak sosial (SIA), penilaian impak lalulintas (TIA), dan penilaian impak radiologi (RIA) didedahkan kepada umum, serta mendapatkan maklum balas awam sebelum kelulusan diberikan. SIA dan TIA  diperlukan untuk projek-projek pembangunan yang relevan sebelum diberikan kebenaran merancang di bawah Akta […]

Laporan Penilaian Impak Perlu Didedahkan Kepada Umum Demi Tadbir Urus Yang Baik Read More »