Kebajikan Haiwan

Sahabat Alam Malaysia - Forests and biodiversity

Tindakan Tegas Diperlukan Terhadap Penderaan Haiwan

Kemunculan berterusan berita mengenai penderaan haiwan di dalam media massa dan sosial memerlukan perhatian serius daripada pihak berkuasa yang berkenaan. Bilangan kes kekejaman terhadap haiwan yang tidak terkawal ini amat mengejutkan tetapi ini hanyalah sejumlah kecil daripada yang sebenarnya berlaku memandangkan kebanyakan kes tidak pernah dilaporkan. Kekejaman dan pengabaian ini meliputi semua sempadan sosial dan ekonomi.  Dari laporan media boleh disimpulkan penderaan haiwan biasa berlaku di kedua-dua kawasan bandar

Tindakan Tegas Diperlukan Terhadap Penderaan Haiwan Read More »