Kejuruteraan Genetik

JAGUNG GMO, MON87429 BERISIKO MENCEMARKAN GENETIK TANAMAN JAGUNG ASLI: 23 NGO GESA PERMOHONAN DIBATALKAN

Kenyataan akhbar ini dikeluarkan oleh Forum Kedaulatan dan Keselamatan Makanan (FKMM) di mana SAM adalah ahli forum ini Kami amat bimbang dengan hebahan terkini di laman web Jabatan Biokeselamatan Kebangsaan (JBK), Kementerian Alam Sekitar dan Air  (KASA)yang sedang menilai satu permohonan dari pihak Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd untuk mengimport dan melepaskan jagung resistan racun rumpai, MON87429 yang telah diubah suai secara genetik (GMO). Tujuan pengimportan jagung ini […]

JAGUNG GMO, MON87429 BERISIKO MENCEMARKAN GENETIK TANAMAN JAGUNG ASLI: 23 NGO GESA PERMOHONAN DIBATALKAN Read More »