Pencemaran

Bagaimana perdagangan sisa memberi kesan kepada semua

Infografik 16 halaman di bawah menggambarkan bagaimana perdagangan sisa memberi kesan kepada kita semua. Penggunaan berlebihan / pengeluaran berlebihan plastik menyebabkan peningkatan pengeluaran bahan buangan.  Realitinya kebanyakan sisa ini tidak diproses secara bertanggungjawab. Sesetengah negara mengeksport sisa plastik yang seharusnya dikitar semula di kemudahan mereka sendiri ke negara lain seperti negara kita tanpa peduli kesan

Bagaimana perdagangan sisa memberi kesan kepada semua Read More »