Agroekologi & Agroperhutanan: Pengawai Ti Dipilih Komuniti Ba Sarawak (Iban)

Buku ini menggambarkan inisiatif agroekologi dan agroperhutanan tiga buah masyarakat Orang Asal di Sarawak. (Bahasa Iban)

Amaun minimum: RM10

Category:

Buku ini adalah dalam Bahasa Iban menggambarkan inisiatif agroekologi dan agroperhutanan tiga buah masyarakat Orang Asal di Sarawak. Mereka berasal dari kampung-kampung di Sungai Buri, Bakong, Long Pilah dan Long Miri dari sekitar Miri di Baram. Terbitan buku ini juga mengongsikan cara-cara membuat baja organik dan kompos.