Kesan-Kesan Penambakan Laut di Malaysia

Laporan ini menunjukkan penambakan laut telah menyebabkan kemusnahan habitat persisiran pantai semula jadi serta menjejaskan sektor perikanan dan kepelbagaian biologi. Sumber pendapatan dan kelangsungan hidup nelayan juga terjejas.

Amaun minimum: RM10

Category:

Terbitan Sahabat Alam Malaysia (SAM) ini mengenai kesan penambakan laut terhadap alam sekeliling dan sosio-ekonomi masyarakat persisiran pantai adalah berdasarkan hasil kajian dan tinjauan luar SAM.
Laporan ini menunjukkan penambakan laut telah menyebabkan kemusnahan habitat persisiran pantai semula jadi serta menjejaskan sektor perikanan dan kepelbagaian biologi. Sumber pendapatan dan kelangsungan hidup nelayan juga terjejas.