Program Kami

Pertanian

Fokus program ini adalah perlindungan sistem pembenihan tradisional dan pertanian lestari dari amalan-amalan yang merosakkan alam yang memberi kesan-kesan yang buruk terhadap kedaulatan makanan. Ini merangkumi aktiviti yang menjejaskan kepelbagaian benih dan meggalakan pembiakan organisma yang telah diubahsuai secara genetik (genetically modified organism – GMO). Kerja-kerja ini saling terkait dengan the perlindungan hak dan kebajikan para petani dan pekebun kecil kita.

Perubahan Iklim

Fokus program ini adalah pemupukan kesedaran tentang perubahan iklim dan kesan-kesannya, dan pemantauan dan pelaksanaan rancangan-rancangan tindakan kebangsaan dan dasar-dasar kerajaan tentang perubahan iklim, agar mereka selari dengan kewajiban negara kita di bawah Kerangka Perjanjian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Kerja-kerja ini difokuskan ke arah memastikan kemampuan negara kita untuk memberikan sumbangan di dalam menghadkan kenaikan suhu dunia di bawah 1.5 °C dari paras pra-perindustrian, meningkatkan kemampuan adaptasi negara dalam berhadapan dengan kesan-kesan perubahan iklim dan menggalakkan daya ketahanan negara dalam menangani perubahan iklim berserta pembangunan pengeluaran gas rumah kaca yang rendah. Kerja-kerja ini mengambil pendekatan perspektif keadilan di dalam menangani perubahan iklim, yang melihat perubahan iklim dari kerangka politik yang berpaksikan kesaksamaan.

Pembangunan & Perancangan

Fokus program ini agak beragam. Ianya termasuk tetapi tetapi tidak terhad kepada, perancangan fizikal dan pembangunan perbandaran yang lestari; pengurusan pengangkutan, tenaga, sumber air dan sisa sampah yang lestari; dan pembatalan projek-projek prasarana yang merosakkan alam, seperti empangan besar dan loji nuklear. Kerja-kerja ini saling berkait dengan perlindungan hak komuniti yang terjejas secara langsung dan masyarakat awam.

Hutan & Biodiversiti

Fokus program ini adalah perlindungan hutan dan biodiversiti dari aktiviti-aktiviti yang merosakkan alam, samada mereka sah ataupun haram dari segi undang-undang. Ini merangkumi pembalakan, perladangan monokultur dan pelbagai bentuk pengubahan guna tanah hutan, perlombongan dan pemburuan dan perdagangan haram hidupan liar, yang turut menjangkau usaha untuk memastikan kebajikan haiwan terjaga. Kerja-kerja ini saling terkait dengan perlindungan hak wilayah tanah adat dan kebajikan orang asal kita.

Marin & Perikanan

Fokus program ini adalah perlindungan sumber-sumber perikanan dan ekosistem laut dan pantai, termasuklah hutan paya bakau, dari aktiviti-aktiviti yang merosakkan. Ini merangkumi kerja-kerja penambakan pantai, pembangunan akuakultur dan amalan-amalan perikanan yang tidak lestari. Kerja-kerja ini saling terkait dengan perlindungan hak dan kebajikan komuniti nelayan kita.

Pencemaran & Perlombongan

Fokus program ini adalah perlindungan ekosistem, pemilikan sumber alam milik awam dan komuniti dari pencemaran, toksin, bahan-bahan radioaktif dan kesan-kesan buruk operasi perlombongan dan ekstraktif. Kerja-kerja ini saling berkait dengan perlindungan hak komuniti yang terjejas secara langsung dan masyarakat awam.

Terkini

Testimoni

Sokonglah misi kami

Mainkanlah peranan anda untuk alam sekitar dengan memberikan sumbangan anda. Setiap sumbangan anda akan membolehkan pertubuhan kami memberikan impak yang lebih tinggi terhadap keadilan dan alam sekitar.