Reklamasi Pulau Pinang Selatan: Pembangunan Pemusnah Alam dan Biodiversiti

Buku ini menggambarkan serba sedikit sejarah perkampungan nelayan di persisiran pantai selatan Pulau Pinang, kepelbagaian biodiversity yang sedia ada, latar belakang projek Tambakan Laut Pulau Pinang Selatan (Penang South Reclamation) [Projek PSR] dan impak-impak projek ini kepada para nelayan, alam sekitar serta hidupan marin.

Minimum amount: RM10

Category:

Di bawah tekanan urbanisasi yang semakin meningkat di Pulau Pinang, perkampungan nelayan di persisiran pantai selatan telah menjadi antara yang terakhir seumpamanya di Pulau Pinang. Terselit di sepanjang teluk yang kaya dengan pelbagai jenis ikan, udang, kupang, kepang dan ketam, Tuan Haji Zakaria memanggil tempat ini sebagai ‘kawasan emas’.

Tuan Haji Zakaria adalah seorang nelayan yang berusia 63 tahun dan berasal dari Sungai Batu. Ayahnya juga adalah seorang nelayan dan komuniti di perkampungan nelayan tersebut telah mendapat rezeki dari lautan ini sejak beberapa generasi yang lalu. Sungai Batu merupakan salah satu daripada 8 perkampungan nelayan yang terletak di sepanjang persisiran pantai selatan Pulau Pinang, iaitu sepanjang 17km bermula dari Batu Maung di timur sehingga ke Gertak Sanggul di sebelah barat.

Walaubagaimanapun ‘kawasan emas’ ini adalah antara kawasan yang akan terjejas dengan kesan yang teruk kerana kerajaan negeri Pulau Pinang telah mengumumkan cadangan untuk tambakan laut untuk tiga buah pulau buatan pada tahun 2015. Kawasan tambakan laut seluas 4,500 ekar akan berada di atas tempat pencarian nafkah Tuan Haji Zakaria dan banyak lagi para nelayan pantai lain di Pulau Pinang.

Buku ini menggambarkan serba sedikit sejarah perkampungan nelayan di persisiran pantai selatan Pulau Pinang, kepelbagaian biodiversity yang sedia ada, latar belakang projek Tambakan Laut Pulau Pinang Selatan (Penang South Reclamation) [Projek PSR] dan impak-impak projek ini kepada para nelayan, alam sekitar serta hidupan marin.